Kahramanmaraş ilinin sanayisine ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla 2022 yılının ilk SANTEK (Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu) toplantısı Vali Yardımcısı Erol ÖZKAN başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıya; DOĞAKA, KOSGEB, TSE, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ, İŞKUR, KASİAD, TÜMSİAD, MÜSİAD, Kahramanmaraş Teknokent ve il ve ilçe OSB ve KMTSO temsilcileri katıldı.Toplantıda; Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB), Prototipleme ve Dijitalleşme Atölyesi ön fizibilitesinin ve maliyetinin belirlenmesi ve sanayide ortaya çıkan problemlerin üniversiteye aktarılması ve bu problemlerin lisans / yüksek lisans / dotora tezlerinde konu edilmek suretiyle çözüme kavuşturulmasının yönteminin belirlenmesi gündemleri görüşüldü.

Kahramanmaraş TGB alanında Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve Valilik ortaklığında ağaç dikme etkinliği yapılması ve bölge alanının aydınlatma çalışmaları gündeme alındı.

Toplantı, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi için ilgili kurumların işbirliği içerisinde yapacakları çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi.