Kahramanmaraş Teknokent Projeleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 11. Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri (TGB) Koordinasyon Toplantısında İyi Uygulama Örnekleri Arasına girdi.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve iletişimin güçlendirilmesi amacıyla
13-14 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen 11. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Koordinasyon
toplantısı; Bilişim Vadisi ; ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantıya T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Zekeriya ÇOŞTU ve Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal MACİT, Bakanlık
temsilcileri ile Teknololoji Geliştirme Bölgeleri yöneticileri katıldı.
Toplantıda; İş Dünyasında İstihbarata Karşı Koyma Farkındalığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
TGB'lerde yapılan mali uygulamalar, Bakanlık Kümelenme Destek Programı 4. Çağrı Tanıtımı, Bakanlık
Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Sektör Kampüste Programı ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde iyi
uygulama örnekleri gibi konular katılımcılara sunuldu. Yuvarlak masa toplantılarıyla TGB temsilcileri,
Bakanlık uzmanları tarafından cevaplandırılan sorularla bilgi alışverişinde bulundular.
Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş tarafından yürütülerek tamamlanmış olan Projeler,
(https://teknokentmaras.com) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İyi Uygulama Örnekleri
olarak seçilmiştir. Kahramanmaraş Teknokent'in yanında; Balıkesir Teknokent, Gebze OSB Teknokent,
ITU Arı Teknokent, ODTÜ Teknokent, Teknopark İstanbul ve Yıldız Teknopark İyi uygulama örneği
olarak seçilen teknokentlerdir.
Kuruluşundan bu yana Kahramanmaraş Teknokent'in ülkemizin Ar-Ge Ekosisteminin gelişmesine katkı
sağlamasında emeği geçen tüm yönetici ve akademisyenlerimize teşekkür ederiz.
Programın son gününde, katılımcılar Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü ve bazı firmaları ziyaret
ederek yerinde incelemelerde bulundular.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bu önemli koordinasyon
toplantısının, sektörün gelişimi ve yenilikçi projelerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğu
vurgulandı. İlerleyen dönemlerde daha fazla benzer etkinliğin düzenlenmesi ve TGB’lerin güçlenerek
ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.