Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD)’nin olağan Genel Kurulu farklı Teknokentlerden temsilcilerin katılımları ile Hacettepe Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Genel kurulda TGBD tarafından son bir yılda tamamlanan faaliyetlerin ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek proje ve programların değerlendirilmesi yapıldı.  Kahramanmaraş Teknokent’in üye olduğu ve denetim kurulunda da yer aldığı TGBD’nin vizyonu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ya da diğer bir ifade ile teknokentler arasında bilgi paylaşımı sağlamak amaçlı iş birliği kurmaktır. Teknokent işletimi ve yönetimi konusunda standartları belirlemek, Teknokent performanslarını arttırmak amaçlı etki değerlendirme konusunda kriterler geliştirmek, ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde görüş ve öneri paylaşmak derneğin temel amaçları arasındadır. Ayrıca Kamu-Sanayi-Üniversite arasında iş birliğini güçlendirmeye ve toplumun teknoloji ve Ar-Ge konusundaki bilgi ve duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar da dernek bünyesinde yürütülmektedir.