Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından T.C. Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi iş birliğinde 26 Aralık 2022 tarihinde Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Salonu’nda “Elbistan Ar-Ge ve Teknoloji Çalıştayı’ yapıldı.


Elbistan Belediye Başkanı Mehmet GÜRBÜZ ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan DOĞAN’ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda Elbistan’a kurulacak bir kuluçka merkezinin sanayi sektörüne yön verebileceği ve şehirlerin artık Ar-Ge ile büyüdüğü vurgulandı. Ayrıca Elbistan’daki Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım ekosistemi potansiyelinin uzman görüşleriyle ortaya çıkarılmasının yapılacak çalışmalara rehber niteliğinde olacağı belirtildi. 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Ar-Ge yatırımlarında Kahramanmaraş Teknokent’le ortak hareket ettiğinin ifade edildiği programda bilimsel çalışmaların sanayiye aktarılması, katma değerli üretime destek sağlamak için akademik danışmanlık hizmetleri verilmesi, sanayicinin ihtiyaç duyduğu test, laboratuvar ve analiz hizmetlerinin gerçekleştirilmesi  ve özellikle Kahramanmaraş’ın Ar-Ge altyapısının verimli hale gelmesi için resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ilerleyerek dörtlü sarmal modelinin (üniversite, teknokent, resmi kurumlar, STK) benimsenmesinin önemine değinildi.


Çalıştay Elbistan’da Ar-Ge için Uydu Kuluçka Merkezi Kuruluşuna Yönelik Yasal Süreçlerin Bilgilendirmesi, Elbistan’ın Ar-Ge Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Kahramanmaraş Teknokent Elbistan Uydu Kuluçka Merkezi için Yol Haritası Çıkarılması bölümleriyle üç oturumla devam etti.

Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Mesut BİLGİNER’in moderatörlüğünde Teknokent Genel Müdür Yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen birinci oturumda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. hakkında bilgilendirmeler yapılarak Elbistan’da Teknokent Uydu Kuluçka Merkezi kurulmasına yönelik yasal süreçler anlatıldı.


Çalıştayın ikinci oturumu Teknokent Genel Müdürü moderatörlüğünde Elbistan Belediye Başkanı Mehmet GÜRBÜZ, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih ÇETİN, Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir UYSAL, Kahramanmaraş KOSGEB İl Müdürü Yasin YÜKSEK, DOĞAKA Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Yusuf KÖLELİ, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa PAKSOY ve Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sefa DEMİR’in katılımıyla yapıldı. Paydaşların görüş ve önerileri dinlenerek kurumlar tarafından katkı sağlanacak destek mekanizmaları ve Teknokent Elbistan Uydu Kuluçka Merkezi’nin kurulmasına yönelik ön fizibilite çalışmasının planlamaları yapıldı.


Son oturumda Askon Danışmanlık yetkilisi Sefa ÖNGEL tarafından Uydu Kuluçka Merkezi’nin yol haritasının çıkarılması için kuluçka merkezlerinin KOSGEB tarafından desteklenen TEKMER ve İŞGEM yapılarıyla karşılaştırılması ve Elbistan’da oluşturulması gereken Ar-Ge altyapısının dinamikleri ile ilçedeki beklentiler belirlendi.