Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Üniversite-Sanayi İşbirliğini zor şartlarda da devam ettiriyor. Teknoloji Transfer Ofisi marifetiyle önceden yapılmış olan sözleşmelerin gerekleri yerine getirilerek yapılan yeni görüşmeler neticesinde sözleşmeler yapılmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda Mart 2023 te; KSÜ MMF Öğretim Üyesi “Doç.Dr. Alper KEREM” “NarSistem Teknoloji A.Ş. (İstanbul)” akademik danışmanlık süreçlerini Teknoloji Transfer Ofisi marifetiyle yürütmek üzere eşleştirilmiştir.

Sözleşmeleri devam eden öğretim elemanlarımıza ve firmalarımıza kolaylıklar diler, devam eden görüşmelerin de olumlu sonuçlanmasını temenni ederiz.

Maraş Depremleri sonrasında da Teknokent Yönetici A.Ş. Teknoloji Transfer Ofisi olarak bölgemizdeki firmalar ve akademisyenlerimizin hizmetinde olduğumuzu bildiririz.