Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’nin 2021 yılı olağan genel kurulu Kahramanmaraş Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi CAN, Teknokent yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarının katılmıyla Teknokent konferans salonunda yapıldı.

Olağan genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Niyazi CAN Kahramanmaraş Teknokent’in mevcut durumuna ilişkin yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarını bilgilendirdi.

“Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde özellikle teknoloji ve AR-GE çalışmaları üreten, ülke ekonomisine daha yüksek katma değer ve istihdam sağlayan, ulusal / uluslararası rekabet gücü yüksek firmaların oluşumu desteklenmektedir.” diyen Rektör CAN, “Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. bölgenin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Amacımız mali sürdürülebilirlik anlayışıyla sanayicimizle birlik içinde hareket ederek ülkemizin dijital yetkinliklerinin artırılması, dışa bağımlılığının azaltılması, farklı sektörlerin gelişimine katkı sağlanması, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, ülkemizin geleceğin teknolojilerine yoğunlaşmasını sağlayarak daha planlı Ar-Ge yapılması, üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Rektör CAN “Şehrimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak firmaların gelişimi için gerekli fiziki ve teknolojik koşulları oluşturarak, memleketimizin kazancına destek olmayı gaye edindik. Memleket kazanırsa hepimiz kazanırız. Üniversitelerde geliştirilen teknolojinin sanayide uygulanmasını teşvik ederek proje kültürünün yayılması suretiyle destek mekanizmalarından faydalanma oranlarını artırmayı hedefledik." dedi.

Kahramanmaraş Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet TEKEREK ise Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’nin faaliyet raporunu sundu.

Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Oğuz CİĞERLİOĞLU da 2021 yılı mali tabloları genel kurul üyeleriyle paylaştı.

Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. 2021 yılı olağan genel kurulu toplantı gündeminin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen dilek ve temenni konuşmalarıyla son buldu.