Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek ProgramıSon Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
• 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler
• Girişimciler

Amaç:
Bir iş fikri ortaya çıktığında, en çok ihtiyaç hissedilen sermayedir. Ancak herkesin her zaman böyle bir sermayesi bulunmamaktadır. Bu durumda KOSGEB girişimcilere destek hizmeti sunmaktadır. Yeni bir ürün, süreç, hizmet üretmek veya iyileştirmek için bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirler geliştiren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek ProgramıSon Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
• 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler


Programın Amacı:
KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Program kapsamında; elektrik motorları etüt hizmeti desteği, elektrik motorları değişim giderleri desteği, enerji etüt hizmeti desteği ve verimlilik artırıcı giderler desteği olmak üzere dört çeşit destek bulunmaktadır. Program sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir.


Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.KOSGEB Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Destek ProgramıSon Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
Toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ve lojistik firmaları


Programın Özeti:

Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/kâr payı masraflarına katkı sağlanmasıdır. Bu destek programı, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programına ilişkin esasları kapsar. Program sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir.


Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.ORKÖY KredileriSon Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


8 Ağustos 2020 tarihinde Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik ile orman köylülerinin kullanabildiği ORKÖY kredileri faizsiz hale getirilmiştir. Kredi konularına göre başvurular yıl boyunca yapılabilmekte, değerlendirmeler ise takip eden yılın başında yapılmaya başlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?
•Orman Köylüleri
• Kooperatifler ve Üst Kuruluşları
• Destekten yararlanacak orman köylülerinde o köyde en az 1 yıl ikamet etme şartı aranmaktadır. Daimî işçi, memur ve esnaf kişilere kredi verilmemektedir.

Programın Özeti:
Bu Yönetmeliğin amacı, ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşmak üzere, orman köylülerinin kalkındırılmalarına katkıda bulunmak ve ormanlara olabilecek baskıyı azaltmak için orman köylülerine, kooperatiflere ve kooperatif üst kuruluşlarına verilecek kredi ve hibenin kullanım usul ve esaslarını belirlemektir.

Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIM PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
Doktora veya uzmanlığını tamamlamış olması ya da lisans eğitimi sonrasında söz konusu alanlarda en az 4 yıllık araştırma deneyimine sahip olan araştırmacılar.

Programın Amacı:
Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında, alanında tecrübeli araştırmacıların, araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri desteklenecek, ülkemiz tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilecek, yurda dönmek isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanacak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulacak, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı desteklenecektir.


Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele DesteğiSon Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler


Amaç:
Desteğin amacı, Desteğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere desteklemektir.

Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.


Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım DesteğiSon Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan tarımsal işletmeler.


Amaç:
Desteğin amacı, tarımsal işletmelerin yıllık gelirlerinin tespit edilmesi, ekonomik analizlerinin yapılması, tarım sektörü ve tarımsal ürün pazarlarındaki durumun değerlendirilmesi Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu bir veri ağı sisteminin, ulusal ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kurulmasını sağlamaktır


Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.


Hayvancılık DestekleriSon Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler


Amaç:
Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir.

Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.


Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları DesteğiSon Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
Organik tarım bilgi sistemine kayıtlı, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerinde üretim yapan çiftçiler • Çiftçi kayıt sistemine dâhil, iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler


Amaç:
Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere destek olmak amaçlanmaktadır.

Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim DesteğiSon Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler.


Amaç:
Ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çiftçileri desteklemektir.


Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.


Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri

Son Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler


Amaç:
Belirlenmiş olan tarım havzalarından üretilen ürünlerin miktar bazlı desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu
Son Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler


Amaç:
Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5’inde, ihtiyaç duyulan ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme yapılması amaçlanmaktadır.


Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.Reeskont Kredisi
Son Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
İhracata yönelik mal üreten imalatçılar ,Döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalar ,Tüm ihracatçılar.


Amaç:
T.C. Merkez Bankası ile işbirliği halinde mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatı yapan firmalar için uygun maliyetle finansman sağlanması amacıyla sunulan TL veya Döviz kredisidir.


Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.2020 COST (European Cooperation in Science and Technology) Programı
Son Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
Ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin yürütücüleri.


Amaç:
Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek, ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (Aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktır.

Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.


KOBİ Finansman Destek ProgramıSon Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif


Kimler Yararlanabilir?
KOBİ’ler ,6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler , Girişimciler.


Amaç
Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet edebilirliklerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmelerini sağlamaktır.


Sürekli aktif olan bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.