1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek ProgramıSon Başvuru Tarihi: 07.09.2022


Kimler Yararlanabilir?
Programa Uygulama Esaslarında belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ'ler başvurabilir.


Amaç:
Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.


Bu destekleme programını incelemek için tıklayınız.1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ProgramıSon Başvuru Tarihi: 09.09.2022


Kimler Yararlanabilir?
Programa sadece KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir.


Amaç:
Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.


Bu destekleme programını incelemek tıklayınız.1512 TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (Bireysel Genç Girişimci-BIGG)
Son Başvuru Tarihi: 15.09.2022


Kimler Yararlanabilir?
Teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, çağrıda belirtilen nitelikleri taşıyan, ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da bu programlardan mezun kişiler başvuru yapabilir.

Amaç:
Girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. BiGG Programı girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu destekleme programını incelemek tıklayınız.Enerji Verimliliği DestekleriSon Başvuru Tarihi: 30.09.2022


Kimler Yararlanabilir?
Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler.

Programın Amacı:
Programın amacı ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Verimlilik Artırıcı Projeler ve Gönüllü Anlaşmalar adı altında 2 alt program uygulanmaktadır.


Bu destekleme programını incelemek tıklayınız.Teknik Destek-Kalkınma AjanslarıSon Başvuru Tarihi: 31.12.2022


Kimler Yararlanabilir?
• Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
• Başvuru sahibinin, başvurduğu Ajansın faaliyette olduğu il sınırları içinde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin o bölgede bulunması gerekmektedir.

Programın Özeti:
Eğitim, program ve proje hazırlanması, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Bu destekleme programını incelemek tıklayınız.Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin DesteklenmesiSon Başvuru Tarihi: 31.12.2022


Kimler Yararlanabilir?
Bakanlıkça belirlenecek illerde yer alan Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticiler.

Programın Amacı:
150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarının yapılması amaçlanmaktadır.


Bu destekleme programını incelemek tıklayınız.Fizibilite Desteği-Kalkınma AjanslarıSon Başvuru Tarihi: 31.12.2022


Kimler Yararlanabilir?
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar.

Programına amacı:
Eğitim, program ve proje hazırlanması, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Bu destekleme programını incelemek tıklayınız.Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Koç Teke Alımının DesteklenmesiSon Başvuru Tarihi: 31.12.2022


Kimler Yararlanabilir?
2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmeler..
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler.


Amaç:
Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelere 1500 başa kadar damızlık koç-teke alımının desteklenmesi ve Bakanlıkça belirlenecek iller, şartlar ve kriterler doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Bu destekleme programını incelemek tıklayınız.