Ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerde toplumsal fayda sağlanması amacıyla;
  1. beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemlerin, yaklaşımların ve yorumların geliştirileceği;
  2. kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulacağı;
  3. teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış;
çıktı ve etki odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği yeni destek grubu olan 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruya açılmıştır. Program başvuruya sürekli açık olacaktır.

Program kapsamında proje önerileri aşağıda belirtilen altı boyut altında değerlendirilir:

  1. Ulusal Kazanımlar, Toplumsal ve Kamusal Fayda Potansiyeli
  2. Amaç ve Hedefler
  3. Yenilikçi Yönü
  4. Yöntem
  5. Proje Yönetimi
  6. Yaygın Etki

Program ile ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız. Ayrıca, Teknoloji Transfer Ofisi'mizden destek alabilirsiniz.