İstar Danışmanlık

İstar Danışmanlık

Hakkında

Temel düzey spss eğitimi, İleri düzey spss eğitimi, Maxqda eğitimi, Nvivo eğitimi, G-Power eğitimi, Nitel analiz, Nicel analiz, Anket saha araştırmaları, Seçim araştırmaları, Sosyal araştırmalar, Piyasa araştırmaları


Yekili Kişi

[Murat Bayazıt]