Toplantı Salonu

Salon İsmi Oturma Düzeni Salon Kapasitesi İklimlendirme Alt Yapı
1.Bina Toplantı Salonu - 10 Klima Projeksiyon Cihazı yok
2.Bina Toplantı Salonu U 20 Klima İnternet
3.Bina Konferans Salonu Eğitim 100 Klima Projeksiyon Cihazı Var
Internet
Ses Sistemi

Kullanın Şekli ve Bedeli;
   
Yarım Gün

 
 
Tam Gün

 
Projeksiyon
Cihazı
1.Bina Toplantı Salonu Ücretsiz Ücretsiz -
2.Bina Toplantı Salonu 250 TL+KDV 500 TL+KDV -
3.Bina Konferans Salonu 350+KDV 700 TL+KDV dahil
 
Açıklamalar :
  1. Talepler en az 3 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmek zorundadır.
  2. Kahramanmaraş Teknopark A.Ş. toplantı salonlarını kullandırıp kullandırmamakta serbesttir.
  3. Toplantı salonlarının kullanımında Kahramanmaraş Teknopark'ta Faaliyet Gösteren Firmalara öncelik tanınacaktır.
  4. Ticari amaçlı bir faaliyet ve/veya gelir getirici bir faaliyet için salonu kullanmak isteyen Kahramanmaraş Teknopark firmalarına, Kahramanmaraş Teknopark’ta faaliyet göstermeyen firmalar tarifesi uygulanacaktır.